Tu banco de leche

Banco de Leite de Vigo (Hospitalo Álvaro Cunqueiro)
Dirección: Hospital Alvaro Cunqueiro. Bloque Técnico Planta 2ª letra D. Estrada Clara Campoamor 341
Babio-Beade 36312 VIGO
Persona de contacto: Ana Concheiro Guisán
Teléfonos: 986-825656 y 986-825655
Email: bancoleitevigo@sergas.es

¿Quieres ser donante?

Queres ser doante?